[vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”5/12″][spacing desktop_height=”180″ mobile_height=”0″ smobile_height=”0″][headings alignment=”” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”34px” heading_line_height=”40px” subheading_font_size=”16px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”30px” heading=”ما خدمات و محصولات با کیفیت بالا ارائه می دهیم” subheading=”برای مشارکت در خدمات ما و یا در مورد پروژه یا سازمان خود بحث کنید، دریغ نکنید که در تماس باشید. ما همیشه رویکرد ما و همکاری با دیگران را برای نوآوری بیشتر می کنیم.”][/headings][spacing desktop_height=”60″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][buttons text=”شروع کنید” text_color=”#265cdc” border_color=”#265cdc” rounded=”30px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” text_color_hover=”#ffffff” background_color_hover=”#265cdc” icon_style=”icon_style_1″][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”0″ smobile_height=”20″][/vc_column][vc_column width=”7/12″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”استراتژی” heading_font_size=”25px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_check_alt2″ description=”ما یک درک شفاف از پروژه شما را ارائه می دهیم.”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”تجزیه و تحلیل” heading_font_size=”25px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_easel” description=”ما یک درک شفاف از پروژه شما را ارائه می دهیم.”][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”0″ smobile_height=”30″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][iconbox wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”مشاوره” heading_font_size=”25px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_chat_alt” description=”ما یک درک شفاف از پروژه شما را ارائه می دهیم.”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][iconbox wrap_padding=”85px 35px 40px 35px” horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”7px” spread=”0px” shadow_color=”rgba(0,0,0,0.1)” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_font_size=”42px” icon_width=”50px” icon_height=”50px” icon_line_height=”60px” icon_rounded=”3px” icon_color=”#265cdc” heading=”مدیریت” heading_font_size=”25px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”25px” heading_bottom_margin=”16px” hover_style=”hover-style-1″ icon_extraicon=”elegant-icon_puzzle” description=”ما یک درک شفاف از پروژه شما را ارائه می دهیم.”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=”yes” column_spacing=”0px” img_halfrow=”parallax” halfrow_image=”7184″ img_columns=”6columns” img_position=”imgleft”][vc_column width=”1/2″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][contentbox padding=”13.3% 17% 14% 14%” mobile_padding=”10%” translatex=”0″ translatey=”0″][singleheading heading_color=”#265cdc” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading=”شرکای دیجیتال شما”][spacing desktop_height=”28″ mobile_height=”28″ smobile_height=”28″][headings alignment=”” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”41px” heading_line_height=”49px” subheading_font_size=”20px” subheading_line_height=”30px” heading_bottom_margin=”30px” heading=”حل مشکلات بیشتر گردش کار”][/headings][textgroup alignment=”” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” text1_font_size=”16px” text1_line_height=”28px” text2_font_size=”20px” text2_line_height=”30px” text1_bottom_margin=”30px” text1=”ما برای راه اندازی، طراحی، توسعه، ارزیابی و راه اندازی برنامه ها با توجه به انتظارات و محدودیت های آنها در ارتباط با هزینه ها و زمان بندی ها، به شروع کارها کمک می کنیم. ما همچنین درک می کنیم که راه اندازی کنندگان به دنبال راه اندازی سریع، رشد و موفقیت در بازار مجازی هستند. با استفاده از روش های چابک، ما برنامه های موبایل و وب جهانی را با طراحی، توسعه و استقرار سریع ارائه می دهیم.”][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][buttons text=”تماس با ما” text_color=”#0079c1″ border_color=”#e9e9e9″ rounded=”30px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” text_color_hover=”#ffffff” background_color_hover=”#414042″ border_color_hover=”#414042″ horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”20px” spread=”0px” shadow_color=”#e9e9e9″ style=”outline”][/contentbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row parallax=”content-moving” parallax_image=”7166″][vc_column][spacing desktop_height=”80″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][stepbox alignment=”” number_color=”#ffffff” heading_color=”#ffffff” desc_color=”#cccccc” line_color=”#f2f2f2″ animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0s” heading_font_size=”27px” heading_line_height=”33px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”33px” desc_bottom_margin=”40px” number=”01.” heading=”ما بسیاری از رزومه ها را دریافت می کنیم که برای مرتب سازی از طریق آن زمان می گیرد” desc=”جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.”][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”35″ smobile_height=”35″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][stepbox alignment=”” number_color=”#ffffff” heading_color=”#ffffff” desc_color=”#cccccc” line_color=”#f2f2f2″ animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”27px” heading_line_height=”33px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”33px” desc_bottom_margin=”40px” number=”02.” heading=”سپس استخدام کننده ما روزنامه مصاحبه فارغ التحصیل می کند” desc=”جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.”][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”35″ smobile_height=”35″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][stepbox alignment=”” number_color=”#ffffff” heading_color=”#ffffff” desc_color=”#cccccc” line_color=”#f2f2f2″ animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.4s” heading_font_size=”27px” heading_line_height=”33px” desc_font_size=”16px” desc_line_height=”28px” heading_top_margin=”33px” desc_bottom_margin=”40px” number=”03.” heading=”در نهایت، ما یک گربه جدید داریم که متناسب با این لایحه است” desc=”جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”93″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][headings subheading_width=”700px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” heading_font_size=”37px” subheading_font_size=”20px” subheading_line_height=”30px” heading_bottom_margin=”30px” heading=”اعتماد و صداقت: دستور العمل ما برای موفقیت” subheading=”هدف ما این است که انعطاف پذیر باشیم و به نیازهای مشتریانمان احتیاج داشته باشیم تا بتوانیم درک کامل از چالش هایی که با آن مواجه هستیم، به دست آوریم”][/headings][spacing desktop_height=”105″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][vc_row_inner column_inner_spacing=”0px”][vc_column_inner width=”1/2″][headings alignment=”” subheading_width=”480px” heading_font_size=”25px” subheading_font_size=”15px” subheading_line_height=”23px” heading_bottom_margin=”18px” heading=”سازماندهی کنید. خلاق باشید.” subheading=”مفهوم یک ابزار آسان برای استفاده برای سازماندهی ایده ها و پروژه های خود را به صفحات بصری است.”][/headings][spacing desktop_height=”47″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][advlist content_bottom_margin=”30px” animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0s” icon_type=”extraicon” icon_color=”#28c23e” icon_font_size=”20px” icon_position=”icon-top” icon_top_margin=”3px” content_color=”#414042″ content_font_size=”18px” icon_extraicon=”elegant-icon_check”]ما به مدیریت کارآمد تجاری کمک می کنیم.[/advlist][advlist content_bottom_margin=”30px” animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” icon_type=”extraicon” icon_color=”#28c23e” icon_font_size=”20px” icon_position=”icon-top” icon_top_margin=”3px” content_color=”#414042″ content_font_size=”18px” icon_extraicon=”elegant-icon_check”]تجربه آماده سازی مالیات ما در تمام ایالت ها برای افراد، مشارکت، اعتماد و املاک گسترش می یابد.[/advlist][advlist animation=”yes” animation_effect=”fadeInRight” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.4s” icon_type=”extraicon” icon_color=”#28c23e” icon_font_size=”20px” icon_position=”icon-top” icon_top_margin=”3px” content_color=”#414042″ content_font_size=”18px” icon_extraicon=”elegant-icon_check”]همه چیزهایی که لازم است برای شروع تجارت اینترنتی.[/advlist][spacing desktop_height=”93″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][buttons text=”بیشتر بدانید” text_color=”#265cdc” border_color=”#e9e9e9″ rounded=”40px” icon_style=”icon_style_1″ horizontal=”0px” vertical=”0px” blur=”20px” spread=”0px” shadow_color=”#e9e9e9″ style=”outline”][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][parallaxbox top_padding=”30px” parallax_y=”-70px”][vc_single_image image=”7178″][/parallaxbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”77″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1552396373522{background-color: #f8f8f8 !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”87″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][headings animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” separator=”line” heading_bottom_margin=”18px” heading=”قیمت گذاری. ساده و انعطاف پذیر”][/headings][spacing desktop_height=”42″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][headings subheading_width=”800px” animation=”yes” animation_duration=”0.6s” animation_delay=”0.2s” subheading_font_size=”20px” subheading_line_height=”30px” subheading=”آیا شما به دنبال ایجاد یک پروژه یا چندین پروژه هستید
ما برنامه ای داریم که بهترین نیازهای شما را برآورده می کند.”][/headings][spacing desktop_height=”72″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][pricetables style=”three” gutter=”yes” pricebox=”%5B%7B%22shadow%22%3A%22no_shadow%22%2C%22heading%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87.%22%2C%22heading_color%22%3A%22default%22%2C%22price%22%3A%2239%2C000%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20SSL%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%202%25%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7.%22%2C%22button_content%22%3A%22%D9%87%D9%85%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%22%2C%22button_style%22%3A%22outline%22%2C%22button_text%22%3A%22%237a7c7f%22%2C%22button_border%22%3A%22%23bababa%22%7D%2C%7B%22background%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22rounded%22%3A%225px%22%2C%22shadow%22%3A%22box_shadow%22%2C%22heading%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87.%22%2C%22heading_color%22%3A%22default%22%2C%22price%22%3A%2259%2C000%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20SSL%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%202%25%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7.%22%2C%22button_content%22%3A%22%D9%87%D9%85%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%22%2C%22button_style%22%3A%22background%22%2C%22button_text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22button_background%22%3A%22%23265cdc%22%2C%22button_border%22%3A%22%23bababa%22%7D%2C%7B%22shadow%22%3A%22no_shadow%22%2C%22heading%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87.%22%2C%22heading_color%22%3A%22default%22%2C%22price%22%3A%2299%2C000%22%2C%22features%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.%20%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20SSL%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%202%25%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7.%22%2C%22button_content%22%3A%22%D9%87%D9%85%20%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%22%2C%22button_style%22%3A%22outline%22%2C%22button_text%22%3A%22%237a7c7f%22%2C%22button_border%22%3A%22%23bababa%22%7D%5D”][spacing desktop_height=”80″ mobile_height=”20″ smobile_height=”20″][partners gap=”6″ items=”6″ cat_slug=”group1″ column=”6c” column2=”3c” column3=”2c”][spacing desktop_height=”80″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column][/vc_row]