Obsessive Compulsive Disorder

بیمار کار خود را در راهرو ورودی یک آپارتمان آغاز می‌کند. ما در روانا تلاش می‌کنیم تا این محیط تا جای ممکن کثیف، به هم ریخته و رها شده به نظر برسد. محیط این خانه می‌تواند برای انواع ترس از آلودگی، چک کردن وسواسی و نجاست که همه زیرگونه OCD هستند مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر تعامل پذیری بالای این محیط که امکان تعریف انواع تکلیف‌ها را برای درمانگر فراهم می‌سازد، برخی از اشیای محیط از قبیل گاز و اتو و … کارکردی طبیعی داشته و حتی ترکیب برخی ویژگی‌ها مثل فرچه پاک کننده و لکه های کثیف میتواند نتایج واقع گرایانه ای را به وجود بیاورد!