این محیط مجازی برای مواجهه در محیط مرکز خرید و آسانسور طراحی شده است. از ویژگی‌های این محیط می‌توان به آسانسور در چند اندازه مختلف، شخصیت‌های غیر قابل بازی و محیط‌های مختلف طراحی شده اشاره کرد. همچنین سناریو‌های مختلفی مانند نقص فنی اسانسور و یا گیر کردن در کابین آسانسور می‌تواند گزینه‌های بسیار متفاوتی را در اختیار درمانگران قرار دهد. بدین ترتیب درمانگر می‌تواند با مواجهه تدریجی، بیمار خود را قدم به قدم در محیط‌هایی که سختی افزاینده‌ای دارند پیش برده و مهارت‌های او را تقویت کند.