مشاوره رایگان

91306747 021

آماده ای ؟
برای یک واقعیت جدید

درمان مواجهه با واقعیت مجازی را به گوشی هوشمند شما می آورد. اکنون می توانید بر فوبیا و اضطراب اجتماعی در حریم خصوصی خانه خود غلبه کنید. در سراسر جهان موجود است

(نرخ حمل و نقل بین المللی ممکن است اعمال شود).

مورد اعتماد بسیاری از کلینیک ها و سازمان ها از جمله:

آیا در نیوزلند هستید؟

برای آزمایش بالینی بعدی ما ثبت نام کنید

دیگران در مورد ما چه می گویند؟

داستان های موفقیت ما

آیا این
آمار شماست

18.1%

بسیاری از افراد از یک اختلال اضطرابی مانند اضطراب اجتماعی یا فوبیا رنج می برند.

18.1%

بسیاری از افراد از یک اختلال اضطرابی مانند اضطراب اجتماعی یا فوبیا رنج می برند.

چرا واقعیت مجازی
درمان از طریق مواجهه؟

خط اول درمان
بی چون و چرا

مواجهه درمانی (ET) در حال حاضر اولین خط درمان بلامنازع در درمان اختلالات اضطرابی مانند فوبیای خاص، OCD و اختلال اضطراب اجتماعی است.

خط اول درمان
بی چون و چرا

مواجهه درمانی (ET) در حال حاضر اولین خط درمان بلامنازع در درمان اختلالات اضطرابی مانند فوبیای خاص، OCD و اختلال اضطراب اجتماعی است.

خط اول درمان
بی چون و چرا

مواجهه درمانی (ET) در حال حاضر اولین خط درمان بلامنازع در درمان اختلالات اضطرابی مانند فوبیای خاص، OCD و اختلال اضطراب اجتماعی است.

کارازمایی بالینی
اکنون است
منتشر شده

آیا این
آمار شماست

بسیاری از افراد از یک اختلال اضطرابی مانند اضطراب اجتماعی یا فوبیا رنج می برند.

بر فوبیا یا اضطراب خود غلبه کنید
با مجازی اثبات شده علمی
درمان مواجهه با واقعیت

برای درمانگران

به مشتریان خود کمک کنید
قرار گرفتن در معرض بیشتر
درمان

از طریق داشبورد oVRcome می‌توانید سلسله‌مراتبی بسازید، جلسات نوردهی را در حالی که مشتریانتان آن‌ها را تجربه می‌کنند تماشا کنید و داده‌های پیشرفت مشتری را از راه دور از محل کار خود دریافت کنید.

برای درمانگران

به مشتریان خود کمک کنید
قرار گرفتن در معرض بیشتر
درمان

از طریق داشبورد oVRcome می‌توانید سلسله‌مراتبی بسازید، جلسات نوردهی را در حالی که مشتریانتان آن‌ها را تجربه می‌کنند تماشا کنید و داده‌های پیشرفت مشتری را از راه دور از محل کار خود دریافت کنید.

پوشش رسانه ای اخیر

خودت را آزاد کن
از ترس ها

سفر خود را از امروز شروع کنید و اضطراب خود را در 16 شبیه سازی VR کاهش دهید

Shopping Basket